IFO NEWS | DU HỌC SINH VIỆT NAM CÓ NÊN QUAY TRỞ VỀ NƯỚC TRONG MÙA DỊCH?

16
4


Lại đến thứ 4 hàng tuần và team ifo lại cho ra đời chuyên mục IFO News để các bạn CẬP NHẬT TIN TỨC và HỌC TỪ VỰNG hành tuần 🥰
Highlight Vocab:
1. be worried sick about something: vô cùng lo lắng
2. apprehension (/ˌæp.rɪˈhen.ʃən/ (noun) lo sợ
3. between the devil and the deep sea: ở thế lưỡng nan
4. a substantial number of: một số lượng đáng kể
5. complicated developments: những diễn biến phức tạp
6. travel restriction: Các chính sách hạn chế đi lại
7. be at someone wit’s end: đang lo lắng cực độ, như ngồi trên đống lửa
8. expose to the virus: dính vi rút
9. hotspot /ˈhɒt.pɒt/ điểm nóng
10. epidemic /ˌep.ɪˈdem.ɪk/ dịch bệnh
11. layover /ˈleɪˌəʊ.vər/: thời gian nối chuyến bay
12. medical quarantine zone: Khu vực cách ly y tế
13. self-isolation: tự cách ly
14. defy /dɪˈfai/ (v): chống đối
15. in-home quarantine measures: những buện pháp tự cách ly tại nhà
16. conform /kənˈfɔːm/ (v) tuân thủ
17. coercive measures: những biện pháp cưỡng chế
18. isolation center: trung tâm cách ly
19. stuffy /ˈstəfē/ (adj) ngột ngạt
20. taunt /tɔːnt/ (v) cà khịa
21. brag about /bræg/ (v) khoe khoang
22. exceed /ɪkˈsiːd/ (v) vượt quá mức

P/S: Hãy SHARE và LIKE nếu các bạn yêu thích video kiểu này nhé!
COMMENT những chủ đề mà các bạn muốn đón xem trong số tới 😉

#ifonews #ifo #learnvocab

16 COMMENTS

  1. Wow, I'm so impressed by the way this channel launching this new kind of program. So informative and intriguing!!! Although I have tried to enhance my listening skills by watching several foreigners' news channel but I find myself related to this program
    . But can you guys just put the Vietnamese subtitles on the top of the video so I can just pay attention to the English subtitles?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here